CON THÔNG MINH HƠN BẰNG CÁCH KÍCH HOẠT NÃO BỘ

Hẳn ai trong chúng ta đều đã từng nghe rằng người thuận tay trái thường có xu hướng nghệ thuật và mang tính sáng tạo cao trong khi người thuận tay phải sẽ nghiêng về các môn logic và xử lý vấn đề theo kinh nghiệm. Đó là một trong những điểm khác nhau về kỹ năng và sở thích do tác động của việc sử dụng hai bán cầu não của mỗi người. Bộ não người là một cấu trúc sinh học cực kỳ phức tạp, tinh vi và vô cùng bí ẩn. Về chức năng, nó được phân chia thành bán cầu não phải và bán cầu não trái. Sự đa dạng trong cuộc sống mỗi cá nhân nói riêng và toàn bộ xã hội nói chung được quyết định phần lớn bởi vai trò trái ngược nhau của các bán cầu não người.

TOP