Thiên đường tri thức của trẻ

Chúng ta có thể có một tuổi thơ đáng tiếc nhưng không thể để con mình có một tuổi thơ đáng tiếc, chúng ta có thể chưa phải là một thiên tài nhưng hoàn toàn có thể trở thành những bố mẹ thật vĩ đại!

TOP